Adsorpcija asena zeolitOvim eksperimentom je pokazano da u uslovima sličnim uslovima koji vladaju u želudcu čoveka, zeolit upija značajne količine arsena i uklanja ih iz organizma.
Male količine arsena, zeolit jako efikasno uklanja iz organizma.

U eksperimentu su korišćene i velike količine arsena-100mg (koje mogu biti smrtonosne za čoveka) pri čemu je utvrđeno da 10gr zeolita upije 15,33mg arsena. Veće količine zeolita, upile bi i veću količinu arsena.