Ginekološke aktivnosti

Primena zeolita u ginekologiji pokazala je prilično optimistične rezultate kod različitih bakterijskih i virusnih infekcija, uključujući i HPV, kao i poremećaje vrednosti CIN.