Ispitivan je i adsorptivni kapacitet zeolita u odnosu na sadržaj 100mg olova u kiselom rastvoru.detaljnije
U eksperimentu su korišćene i velike količine arsena-100mg (koje mogu biti smrtonosne za čoveka)…detaljnije