Zeolit antikancerogeno dejstvo

Maligne ćelije su znatno kiselije od zdravih ćelija i svoju kiselost šire oko sebe počinjujući da se samostalno i nekontrolisano razmnožavaju. Kada se jednom stvori, maligna ćelija ne može da se vrati u normalne okvire i otuda današnja lečenja malignih bolesti počivaju na odstranjivanju (hirurgiji) i destrukciji (hemo i radio terapija) malignog tkiva.

Isisavajući H+ jone u svoju kristalnu rešetku, zeolit vraća normalnu pH vrednost, sprečavajući razmnožavanje malignih ćelija i nagoneći ih u proces odumiranja.