zeolit antioksidans

Inaktivira veliku količinu slobodnih radikala štiteći na taj način organizam od preranog starenja, što se posebno odražava na nervni, kardiovaskularni i hormonski sistem.

Zeolit klinoptilolit snažnim negativnim naelektrisanjem i velikim jonoizmenjivačkim kapacitetom adsorbuje inaktivira veliku količinu slobodnih radikala, a sa druge strane antioksidativni efekat ostvaruje delujući i na enzimskom nivou.