ZEOLIT ZA BILJKE

 • Poboljšava fizičko-hemijske osobine zemljišta
 • Povećava adsorbcionu sposobnost lakih,peščanih,busenasto neplodnih i suvih šumskih zemljišta
 • Povećava sposobnost zadržavanja vode u zemljištu
 • Ima neutralizujuce dejstvo i snižava kiselost zemljišta
 • Štiti biljke od prevelike količine djubriva
 • Povoljno utiče na razvoj mikroflore(poboljšava se azotna ishrana biljaka i dozvoljava da se snizi
 • Upija teške metale (olovo, živu, arsen, kadmijum…),pa je njihovo prisustvo u zrnu i plodu
 • Snižava sadržaj otrovnih hemikalija
 • Izvor je neophodnih elemenata za biljke : magnezijuma, kalcijuma, kalijuma, cinka, gvožđa…,
 • Razvija se sposobnost korenovog sistema,intenzivira se rast i plodnost,povećava se klijavost
 • Ubrzava se sazrevanje ploda za 5 do 10 dana,
 • U povrću se povećava sadržaj suve materije,šećera,vitamina…,
 • Smanjuje se rizik od sušenja i mržnjenja biljke
 • Povećava se prinos od 20% do 40%

Zeolit za baštu:

Pre sadjenja biljaka, na zemljište se pospe odredjena količina zeolit(minimum 100kg na 1ar) i sa zemljom pomeša. Ako su biljke već posadjene iskopa se kanal ukrug oko biljke što bliže Zeolit za drveće: U iskopanu rupu sipa se do 1kg zeolita,stavi se drvo i vrati iskopana zemlja.

Zeolit za zaštitu biljaka (prskanje preko lista): 1kg zeolita za tu namenu se pomeša sa 20l vode i prska pomoću prskalice cela biljka. Prskanje se može ponoviti nekoliko puta tokom godine.

 • zeolit granulacije od 0,3-1mm; 1-3mm; 0,3-3mm i od 3-5mm za potrebe gajenja biljaka,
 • zeolit granulacije do 20microna za potrebe prskanja biljaka
 • zeolit u prahu do 20microna natron vreće težine 5kg
 • zeolit u granulama natron vreće od 25kg