ZEOLITE CLINOPTILOLITE MICRONIZED ACTIVATED

DIETARY SUPPLEMENT

800g

Proizvod “ZEO-MEDIC ZEOLIT KLINOPTILOLIT MIKRONIZOVAN AKTIVIRAN” dijetetski proizvod je 100% prirodni, sastavljen od prirodnog zeolita-klinoptilolita vrhunskog kvaliteta. Visok procenat klinoptilolita od 90-95%, visok kapacitet katjonske izmene preko 180meq/100g i celičina čestica do 20microna, brojni sertifikati od akreditovanih i eminentnih institucija, kao i klinička ispitivanja sa Medicinskim fakultetom u Beogradu, proizvod svrstava u grupu proizvoda vrhunskog kvaliteta.

Proizvod “ZEO-MEDIC ZEOLIT KLINOPTILOLIT MIKRONIZOVAN AKTIVIRAN” dijetetski proizvod u organizmu deluje 4-6 sati. Ne zadržava se i ne taloži ni u jednom organu.

U potpunosti se izlučuje iz organizma

Proizvod “ZEOLIT KLINOPTILOLIT MIKRONIZOVAN AKTIVIRAN” je klinički ispitan na klinici za rehabilitaciju “Dr. Miroslav Zotović”

Preventivna doza : 3-5gr.

Osobe narušenog zdravstvenog stanja : 6-10gr. dnevno

Ravna kašičica priložana uz pakovanje je 2gr.

Predvičena dnevna doza se može rasporediti u  ili 3 uzimanja (najbolje pola sata pre obroka)

Način upotrebe : U 2dl. vode razmutiti plastičnom kašičicom odreženu količinu praha zeolita i popiti. Ne čekati da se zeolit slegne. Preporučuje se što veći unos tečnosti u toku dana (2l i više).

Osobe koje uzimaju određenu terapiju (lekove) trebalo bi da naprave vremenski razmak od bar 2 sata između uzimanja zeolita i lekova.

 • Pomaže u detoksikaciji tel (pomaže u uklanjanju teških metala, pesticida, mikotoksina…)
 • Pomaže u inaktiviranju slobodnih radikala,
 • Pomaže u inaktiviranju i transformisanju radioaktivnog cezijuma i stroncijuma,
 • Pomaže u održavanju optimalnog nivoa pH krvi izmežu 7,35-7,45 što je optimalno za efikasnu odbranu nervnih ćelija imunog sistema
 • Pomaže u povećanju stabilnosti imunog sistema
 • Pomaže u razlaganju peska i kamena u bubregu
 • Pomaže kod ublažavanja posledica osteoporoze i reumatskog artritisa
 • Pomaže u neutralisanju aleregna iz hrane, pića i okruženja
 • Pomaže u snižavanju šećera u krvi 
 • Pomaže u regulisanju nivoa lipida (snižava trigliceride i loš holesterol, a podiže dobar holesterol)
 • Pomaže pri redukciji refluksa želudačne kiseline, reguliše varenje i probavu
 • Pomaže u snižavanju nivoa laktata (bol u mišićima se smanjuje, a pH vrednost krvi se normalizuje)
 • Pomaže u suzbijanju virusnih, bakterijskih i gljivičnih infekcija
 • Pomaže u podizanju nivoa serotonina (hormona sreće)
 • Pomaže u regulisanju ritma spavanja…
Slike korišćenja zeolita za oralnu upotrebu