Slika "O Nama" ZEO-MEDIC

Preduzeće ZEO-MEDIC d.o.o. osnovano je 1991 god. pod prvobitnim nazivom INDUSTRO INŽENJERING d.o.o. sa osnovnom delatnošću proizvodnja procesne opreme. Kroz svoju delatnost, između ostalog, proizvodi, rekonstruiše i montira opremu za preradu mineralnih sirovina pa i zeolita. Od 1994 god. preduzeće se bavi preradom zeolita u saradnji sa Institutom za tehnologije nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, kao adsorbera vlage za potrebe proizvodnje termoizolovanog stakla i adsorbera amonijaka u prečišćavanju otpadnih voda.

Od 1995god. preduzeće počinje sa izgradnjom objekta i opreme za preradu prirodnih zeolita.
Preduzeće INDUSTRO INŽENJERING d.o.o. 2009 god. sa porodicom Vukušić osniva preduzeće ZEOLINK d.o.o. za preradu zeolita za potrebe poljoprivrede, stočarstva i ekologije.

Osvaja niz atraktivnih proizvoda i postaje jedno od dominantnih preduzeća u toj oblasti.

Kroz upoznavanje korisnih svojstva zeolita u medicini, dijetetici i kozmetici, a uz veliko interesovanje i potrebe tržišta za efikasnim preparatima za poboljšanje zdravstvenog stanja ljudi, preduzeće INDUSTRO INŽENJERING d.o.o. otpočinje proizvodnju dijetetskih i kozmetičkih preparata 2013 god. Pod nazivom ZEO-MEDIC d.o.o.

ZEO-MEDIC d.o.o., u cilju postizanja garantovanog vrhunskog kvaliteta, uspostavio je saradnju sa Farmaceutskim fakultetom, Medicinskim fakultetom, Vojnomedicinskom akademijom i ostalim visokostručnim ustanovama.
Danas ZEO-MEDIC d.o.o. ima organizovanu proizvodnju dijetetskih i kozmetičkih preparata, kapaciteta preko 20000kg sa tendencijom daljeg povećanja kapaciteta i asortimana.

U cilju ispunjenja zahteva kupaca i obezbeđenja dokaza proizvodnje kvalitetnih i bezbednih dijetetskih proizvoda, ZEO-MEDIC d.o.o. svoju proizvodnju ostvaruje u skladu sa zahtevima CODEX ALIMMENTARIUSA CAC/RCP 1969, rev. 04/2013 poštujući pri tom sve korake i principe HACCP sistema-analiza opasnosti i kritične kontrolne tačke.

Ispunjavanje zakonskih regulativa, zbog efikasnijeg i efektivnijeg rada, kontroliše međunarodno sertifikaciono telo TUV Austria.

ZEO-MEDIC d.o.o. u saradnji sa Klinikom za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ u Beogradu, vrši klinička ispitivanja na našim gotovim proizvodima.

Do sada je objavljena preliminarna studija „PROCENA TERAPIJSKOG EFEKTA ZEOLITA NA SNIŽENJE LIPIDA U KRVI“ na našim gotovim proizvodima pod nazivom „ZEOLIT KLINOPTILOLIT MIKRONIZOVAN AKTIVIRAN-dijetetski proizvod“. U toku je istraživanje delovanja preparata „ZEOLIT KLINOPTILOLIT MIKRONIZOVAN AKTIVIRAN-dijetetski proizvod“ na snižavanje šećera u krvi.