Prirodni zeolit se može primeniti u raznim oblastima vrtlarstva i ratarstva, za povećanje plodnosti zemlje, povećanje roda poljoprivrednih kultura, u sastavu đubrenja sa ciljem povećanja njihove efektnosti…

Dejstvo prirodnog zeolita je všestruko i utiče na osobine zemljišta, rast, razvoj i produktivnost biljaka. Pod uticajem prirodnog zeolita poboljšavaju se fizičko-mehaničke osobine tla kao što je snižavanje kiselosti, povećava sposobnost zadržavanja hranljivih elemenata i njihovo lagano doziranje biljci, povećava se zadržavanje vode, poboljšava  ishrana biljaka, razvija se korenov sistem, intezivira rast i plodnost, povećava klijavost i snižava bolest biljaka.

Slika paletnog pakovanja zeolita u granulacijama